Теплоизоляция фундамента
VetCAD

Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych. Tom 3

Starosolski Wł.

2012 г.
    0 оценок

Николаевич

размещено: 13 Марта 2017
Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych. Tom 3Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, ISBN: 9788301168865, - 693st.; Polski
To już kolejna edycja tomu 3 znanej w środowisku budowlanym książki dotyczącej konstrukcji żelbetowych. W trzecim tomie podręcznika Autor omówił szeroko zasady obliczania i konstruowania słupów i ścian, również ścian oporowych, zasady aproksymacji konstrukcji żelbetowych modelami prętowymi (kratownicowymi), obliczanie i konstrukcję miejsc szczególnych (naroży, węzłów, wsporników, otworów, przegubów) oraz projektowanie fundamentów. Osobny rozdział został poświęcony projektowaniu posadzek przemysłowych. Omówiono zarówno rozwiązania monolityczne jak i prefabrykowane. W publikacji w sposób pełny ujęto zalecenia zawarte w Eurokodzie 2 i normach związanych. Normy „europejskie" (PN-EN, PN-IS0, PN-EN-ISO) potraktowano jako podstawowe, nie rezygnując z przedstawienia w pełni zaleceń dotychczasowych Norm Polskich (PN).
Jest to znakomity podręcznik dla studentów zarówno studiów inżynierskich, jak i magisterskich, a także niezastąpione źródło informacji i praktycznych wskazówek dla szerokiego grona inżynierów.
Это еще одно издание тома 3 известной книги в архитектурной среде на железобетонных конструкций.
В третьем автора тома учебника рассматриваются общие принципы расчета и построения колонн и стен, в том числе подпорных стен, железобетонная правила приближенных моделей прут (анкерного), расчет и строительство специальных мест (углы, узлы, кронштейны, отверстия, швы) и конструкции фундаментов. Отдельная глава посвящена проектированию промышленных полов. Мы обсудим оба решения, монолитные и сборные. Публикация в общепризнанном полный рекомендации, содержащиеся в Еврокоде 2 и соответствующих стандартов. Стандарт "Европейский" (PN-EN ISO IS0, PN-EN-ISO) рассматривалась как основной, не давая представления в полном объеме рекомендации существующих стандартов Польский (PN).
Это отличный учебник для студентов обоих инженерных изысканий и выпускников, а также незаменимым источником информации и практических советов для широкого диапазона инженеров
djvu

10.42 МБ