Теплоизоляция фундамента
VetCAD

Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych. Tom 4

Starosolski Wł.

2012 г.
    0 оценок

Николаевич

размещено: 13 Марта 2017
Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych. Tom 4Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, ISBN: 9788301168865, - 747st.; Polski
Tom 4 znanej w środowisku budowlanym książki, obecnej na rynku wydawniczym od ponad 25 lat, w sposób pełny ujmuje zalecenia zawarte w Eurokodzie 2 i normach związanych. Normy "europejskie" (PN-EN, PN-ISO, PN-EN-ISO) potraktowano jako podstawowe, nie rezygnując z przedstawienia w pełni zaleceń dotychczasowych Norm Polskich (PN). Tekst zilustrowano wieloma rysunkami i zdjęciami ułatwiającymi przyswojenie fizycznego kształtu omawianych elementów i ich szczegółów – pokazującymi je w rzeczywistości.
Tom IV jest w głównej mierze poświęcony ustrojom ścianowym, zarówno monolitycznym, jak i prefabrykowanych. Omówiono: zasady kształtowania ustrojów ścianowych, ich konstruowania i obliczania, problemy związane ze zbrojeniem i szczegółami połączeń. Zagadnienia te poprzedzono rozdziałami poświęconymi: doborowi proporcji elementów konstrukcyjnych, ogólnej metodologii projektowania, wszelkim typom dylatacji, obliczaniu i konstruowaniu tarcz oraz usztywnianiu ustrojów.
Том 4 известен в искусственной среде книги, присутствует на издательском рынке уже более 25 лет, таким образом, признает полные рекомендации стандартов Еврокод 2 и связанными с ними. Стандарт "Европейский" (EN, ISO, BS-EN-ISO) рассматривалась как основной, не давая представления в полном объеме рекомендации предыдущих стандартов польских (PN). Текст иллюстрируется многими рисунками и фотографиями, чтобы облегчить усвоение физической формы этих элементов и их деталей - показывая их, на самом деле.
Том IV, по существу посвящена каркасным домам, монолитным и сборные. Слушали: принцип формирования режимов стены, их конструкции и расчета, проблемы, связанные с арматурой и соединительными деталями. Эти вопросы предшествуют главы, посвященные: выбору пропорции структурных элементов, общей методологии дизайна, все виды швов, вычисляя и построения дисков и общеукрепляющих режимов.
djvu

12.18 МБ