VetCAD

Ръководство за проектиране на хидротехнически съоръжения

И. Папазчев, Хр. Абаджиев, Л. Шейтанова, Д. Тошев

1991 г.
    0 оценок

Николаевич

размещено: 15 Сентября 2022
Ръководство за проектиране на хидротехнически съоръженияРъководство, издателство. - Техника, София, България, 1991. — 352 с., на български език.

В ръководството са разгледани хидравличното изчисляване, статическото оразмеряване и конструктивното оформяне на хидротехническите съоръжения на високонапорни хидровъзли. Вниманието е насочено към основните видове бетонни, земно-насипни и каменно-земни язовирни стени. Описани са най-разпространените конструкции на водовземни, преливни и отбивни съоръжения в язовирите. Оразмеряването на съоръженията е онагледено с числени примери.
Ръководството е предназначено за студентите от Хидротехническия факултет на Висшия институт по архитектура и строителство.
pdf

38.16 МБ